نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خاتم

نقشه ی DEM شهرستان خاتم. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی